Barbara Piestrak "Anielskie Wypieki"


37-200 Przeworsk, Grzęska 37

Nip: 794-168-99-19


Tel: 790-606-322, (16) 648-78-01

e-mail: barbara-piestrak@wp.pl


Proponujemy skorzystać z możliwości dowozu tortu do klienta np. w celu zrobienia niespodzianki (odpłatnie)